ESVL

Eesti Sportliku Vabavõitluse Liit (ESVL) on vaba algatuse alusel asutatud mittetulundusühinguna tegutsev vabatahtlik ja demokraatlik ühendus, mis ühendab sportliku vabavõitlusega tegelevaid ja seda ala toetavaid spordiklubisid, -seltse, -ühinguid ja muid ühendusi Eestis.

PÕHIEESMÄRGID

  1. Sportlike eluviiside propageerimine riigi elanikkonna seas sportliku vabavõitluse arendamise kaudu tipp- ja rahvaspordi tasemel.
  2. Sportliku vabavõitluse harrastamiseks, leviku laiendamiseks ja spordimeisterlikkuse tõstmiseks vastavate tingimuste loomine.
  3. Harrastajate huvidele vastava spordiorganisatsiooni arendamine, selle teovõime tagamine ja tegevusühtsuse suurendamine.
  4. Tippspordi saavutusvõime ning selle kaudu riigi maine ja tuntuse tõstmine.