ESVL

Eesti Sportliku Vabavõitluse Liit (ESVL) on vaba algatuse alusel asutatud mittetulundusühinguna tegutsev vabatahtlik ja demokraatlik ühendus, mis ühendab sportliku vabavõitlusega tegelevaid ja seda ala toetavaid spordiklubisid, -seltse, -ühinguid ja muid ühendusi Eestis.

PÕHIEESMÄRGID

  1. Sportlike eluviiside propageerimine riigi elanikkonna seas sportliku vabavõitluse arendamise kaudu tipp- ja rahvaspordi tasemel.
  2. Sportliku vabavõitluse harrastamiseks, leviku laiendamiseks ja spordimeisterlikkuse tõstmiseks vastavate tingimuste loomine.
  3. Harrastajate huvidele vastava spordiorganisatsiooni arendamine, selle teovõime tagamine ja tegevusühtsuse suurendamine.
  4. Tippspordi saavutusvõime ning selle kaudu riigi maine ja tuntuse tõstmine.
Sportlik vabavõitlus on alates 06.05.2021 Eesti Olümpiakomitee poolt tunnustatud spordiala.

Sportlik vabavõitlus

Sportlik vabavõitlus (inglise keeles Mixed Martial Arts ehk MMA) on kahevõitlusala, mille eesmärgiks on selgitada sportlikus keskkonnas välja parim võitleja. See on võitlussport, mis ühendab endas kolm olümpiaala — poksi, maadluse, judo — ja teised kahevõitlusalad.

Sportliku vabavõitleja eesmärk on vastane kas nokautida, sundida vastane alla andma läbi alistusvõtte või koguda vastasest rohkem punkte. Võistlejate puhul hinnatakse püüdlust alistada vastast kas löökide või valuvõttega, tehnilist sooritust ning head füüsilist vormi.

Sportliku vabavõitluse matše peetakse spetsiaalselt valmistatud võrkaiaga piiratud võitlusareenil ehk puuris või poksiringis.

Alates 2000. aastast on see maailmas üks kiiremini populaarsust koguvaid spordialasid.